Rozbory popílku a paliva

Rozbor paliva (mimo PHM)

Palivová laboratoř firmy provádí dle požadavku zákazníka stanovení vlastností a kvality paliva, např. výhřevnost, obsah vody, popelnatost, obsah síry ...

Rozbor popílku

V palivové laboratoři je prováděno také stanovení vlastností prachu (popílku), které vypovídají o kvalitě spalování, resp. přímo ovlivňují kvalitu odlučování, např. měrná, sypná a setřesná hmotnost, granulometrie, chemické složení, nedopal a zejména měrný el. odpor.

Stanovení měrného elektrického odporu prachu

Stanovení el. odporu prachu odloučeného v elektrických odlučovačích pro zadanou teplotu a vlhkost prostředí je prováděno na hřebenovém přípravku Lurgi prostřednictvím multimetru Keithley.

Kontakt

Ing. David Vitoš 715 00 Ostrava, Petřvaldská 104 59 623 12 12
777 590 320, 776 153 154
info@ekotechnikaostrava.cz