Firma disponuje databází bezmála 20-ti letých zkušeností z měření spalovacích zdrojů, na základě kterých můžeme nabídnout službu ekologizace a následného autorizovaného meření emisí kotlů spalujících tuhá paliva s cílem splnění emisních limitů platných dle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhl. MŽP 415/2012. Po ukončení oprav můžeme garantovat dodržení emisních limitů.

 

Ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů typu VSB

Provádíme ekologizaci kotlů typu VSB I a VSB IV. Ekologizace spočívá v dodatečném vybavení tvarovkami a v dalších opravách a výměně dožitých dílů s výsledným záměrem splnit emisní limity platné dle vyhl. MŽP 415/2012, zejména platný limit pro oxid uhelnatý stanovený ve výši 650 mg.m-3.

Pro kotle VSB nyní nabízíme také návrh a realizaci úprav za účelem splnění zpřísněných emisních limitů platných dle vyhl. MŽP 415/2012 Sb. od 1.1.2018.

Ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů typu E

Provádíme ekologizaci kotlů typu E I, E II N a E IV. Ekologizace spočívá v dodatečném vybavení kotlů systémem přívodu sekundárního spalovacího vzduchu, opravách nebo výměně dožitých dílů, utěsnění a vyčištění kotlů s výsledným záměrem splnit emisní limit, zejména i zde platný limit pro oxid uhelnatý ve výši 650 mg.m-3.

Ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů SNINA s poruvným roštem

Provádíme ekologizaci kotlů s posuvným roštěm, např. typu RK nebo NKM a dalších. Ekologizace spočívá v dodatečném vybavení kotlů systémem přívodu sekundárního spalovacího vzduchu, opravách nebo výměně dožitých dílů s výsledným záměrem splnit emisní limit, opět zejména limit platný pro oxid uhelnatý. 

 

Kontakt

Ing. David Vitoš 715 00 Ostrava, Petřvaldská 104 59 623 12 12
777 590 320, 776 153 154
info@ekotechnikaostrava.cz